Jak prožívají mrazivé zimní dny v klášteře Trapistů v Novém Dvoře?

Milí přátelé
vítáme 
Vás v novém roce 2021. A co Vám do tohoto začínajícího roku přejeme? Především to, aby byl pro Vás dobrým a hodnotným. Je to již více než měsíc, kdy jsme oslavovali jeho příchod. A přestože každý z nás byl na jiném místě, je něco, co nás v těchto prvních minutách spojovalo. A to přání, která jsme si vyměňovali se svojí rodinou, blízkými a přáteli.  

Podíváme-li se na tyto oslavy s odstupem několika dní a s nadhledem, pak si musíme položit základní otázky, týkající se významu novoročních oslav. Proč vlastně slavíme příchod nového roku, když ani netušíme, jaký vůbec bude? Jistě, vyjadřujeme tak touhy, aby byl dobrý. Pokud však zůstaneme pouze u přání, aniž bychom šli štěstí více naproti, tak se může stát, že budeme zklamáni z toho, že nastávající rok neodpovídá našim snům a představám.   

Příchod nového roku je pro nás významným mezníkem i z toho důvodu, že naše srdce obývá naděje. A naše víra v to, že Dobro nad zlem dříve nebo později zvítězí, navzdory jeho zdánlivým prohrám. Přijměte tedy tento rok, který se před námi právě otevírá, jako dar od „Toho, v jehož rukou je všechen čas“. Jsme tak obdarováni prostorem, ve kterém máme příležitost nechat něco vzejít, rozvinout a dát růst něčemu novému a dobrému.