Povzbuzení a modlitba mnichů z Nového Dvora

Milí přátelé,mnich modlitba kostel

 

máte důvěru v naši komunitu, která vám nabízí mnišské produkty vlastní výroby nebo produkty mnichů ze Sept-Fons či sester trapistek od Naší Paní nad Vltavou. Dnes vám nepíšeme kvůli prodeji našich výrobků. Chtěli bychom vás povzbudit ve zdravotní krizi, kterou prochází naše země i celý svět.

 

Tato krize je velkou a nečekanou zkouškou, která velmi pravděpodobně zničí mnoho iluzí a přiměje každého člověka, aby se opět soustředil na to podstatné. Vybízíme křesťany, ať se s prosbou obrátí k Pánu a blahoslavené Panně Marii, aby ochránili naše současníky, požehnali úsilí těch, kteří bojují za zastavení epidemie, utěšili nemocné a přijali zemřelé.

 

Zveme také lidi dobré vůle, aby hledali v hloubi svého srdce, v jeho nejduchovnější části, hlas, který k nim promlouvá a který jim může dodat důvěru a odvahu.

 

Všichni doufáme, že za pár měsíců bude tato zdravotní krize za námi díky oddanosti těch, kteří bojují proti nemoci, možná také díky modlitbě křesťanů. Změní se v našem světě něco? To závisí dnes bezpochyby na nás.

 

Můžete se samozřejmě opřít o modlitbu mnichů a mnišek. Zůstáváme vám k dispozici, pokud potřebujete naše výrobky. Jsme uprostřed vás, na stejné lodi, ve vzájemném spojení a solidaritě.

 

Věrně a mnoho odvahy,

Samuel, novodvorský opat

21.3.2020, Nový Dvůr