Únorové novinky z Nového Dvoru

Milí přátelé,
přijměte srdečný pozdrav z Nového Dvoru. Ani jsme se v novém roce nestačili rozkoukat a už je tu únor. Těsně před jeho příchodem, 30. ledna, jsme oslavili 24.výročí objevení Nového Dvoru několika bratřími, které proběhlo těsně před nástupem nového milénia, v roce 1999. Přestože bylo objevené místo plné trosek, bylo tak výjimečné, že objevitelé společně s dalšími bratry začali bez meškání pracovat na tom, aby zde mohli založit klášter.

 


 

Během tohoto významného dne se rádi vracíme do minulosti a vzpomínáme v modlitbách na všechny, kteří přispěli nejen ke stavbě samotného kláštera, ale i vytvoření naší komunity a vůbec našemu mnišskému životu.

 


 

Do měsíce února jsme vkročili svátkem Uvedení Páně do chrámu, lidově řečeno Hromnicemi (2.2).

Svátkem plného světla. Svíce, které se při tomto svátku rozsvěcují, mají krásnou a silnou symboliku. Jsou znamením samotného Krista, jenž o sobě říká: Já jsem světlo světa.“Toto světlo osvětluje naši životní cestu, umožňuje nám rozlišovat dobro a zlo, hledat spravedlnost, právo a porozumění mezi lidmi. I do dnešního světa, ve kterém se mohou někteří ztrácet, přináší Ježíš dobrou zprávu: 

„Bůh je Otcem všech lidí, všechny nás miluje a chce, abychom byli svědky jeho lásky v tomto světě. Zve nás, abychom se i my stali světlem pro druhé. Kéž jsme dnes schopni rozeznat vše, co směřuje k dobru člověka. Kéž jsme schopni rozdávat toto světlo kolem sebe.“


 

Přejeme vám krásně prožitý únor a březen, ve kterém se začne probouzet k životu jaro a vše bude směřovat k Velikonocím.